Previous
Next

Văn bản điều hành

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
4629/BCT-QLTT Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường 23/05/2017
691/QLTT-TCXDLL Về việc lập Hồ sơ khen thưởng 23/05/2017
652/QLTT-TCXDLL Vv thay đổi thời gian Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch KSVTT tại TP.Hồ Chí Minh 15/05/2017