Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
35/2018/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 12/10/2018
33/2018/TT-BCT Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường 08/10/2018
34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương 10/08/2018
1153/QLTT-KSCLHH Vv tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu 08/08/2018
1041/QLTT-CHG Vv xác minh thông tin, kiểm tra hàng hoá có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ 20/07/2018
QLTT-CHG VV triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19⁄6⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ 05/07/2018
17/CT-TTg Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 19/06/2018
895/QLTT-CBL Vv tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với mặt hàng đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ 19/06/2018
890/QLTT-CHG Vv triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử 19/06/2018
09/2018/TT-BCT Thông tư quy định chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018
08/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 02/05/2018
PHỤ LỤC TT 08/2018/TT-BCT Phụ lục Thông tư số 08⁄2018⁄TT-BCT 02/05/2018
282/QLTT-CHG VV triển khai thực hiện quyết định số 334⁄QĐ-BCT ngày 24⁄1⁄2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 06/03/2018
267/QLTT-TCXDLL VV xin ý kiến về Dự thảo Thông tư thẻ KTTT 01/03/2018
QLTT-CBL VV Tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, xì gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ 08/02/2018
172/QLTT-PC V⁄v góp ý dự thảo Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 02/02/2018
15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018
101/QLTT-CBL VV tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng 19/01/2018
12082/KH-BCĐ Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 22/12/2017
1952/QĐ-QLTT Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 19/12/2017
11716/BCT-HĐTKSVCTT Về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016 12/12/2017
6332/BNV-CCVC VV tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường 05/12/2017
1768/QLTT-CBL VV thực hiện Chỉ thị số 11⁄CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 05/12/2017
1563/QLTT-TCXDLL Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng QLTT ngạch KSV chính TT 03/11/2017
1481/QLTT-TCXDLL VV thực hiện đăng ký học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kiểm soát viên chính thị trường 19/10/2017
9597/BCT-QLTT V⁄v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 16/10/2017
13/CT-BCT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng 04/10/2017
1363/QLTT-CBL Vv tăng cường kiểm tra,xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng 27/09/2017
8404/BCT-TCCB Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch KSVTT lên ngạch KSVCTT theo chỉ tiêu 2016 12/09/2017
1197/QLTT-TCXDLL Vv góp ý dự thảo Thông tư quy định chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch công chức Quản lý thị trường 28/08/2017
3271/QĐ-BCT Vv ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương 21/08/2017
98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18/08/2017
1102/QLTT-BC Vv báo cáo tình hình thực hiên Thông tư 26⁄2013⁄TT-BCT 09/08/2017
1098/QLTT-TCXDLL V⁄v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức Quản lý thị trường 09/08/2017
4629/BCT-QLTT Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường 23/05/2017
691/QLTT-TCXDLL Về việc lập Hồ sơ khen thưởng 23/05/2017
652/QLTT-TCXDLL Vv thay đổi thời gian Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch KSVTT tại TP.Hồ Chí Minh 15/05/2017
648/QLTT-TCXDLL Vv triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm soát viên thị trường 12/05/2017
544/QLTT-TCXDLL Về việc thực hiện đăng ký học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kiểm soát viên thị trường 19/04/2017
488/QLTT-TCXDLL Về việc xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 12/04/2017
421/QLTT-TCXDLL Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường 31/03/2017
2662/BCT-TCCB Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016 31/03/2017
398/QLTT-TCXDLL Về việc xin ý kiến về Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường 29/03/2017
1059/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 28/03/2017
03/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị làm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 28/03/2017
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 14/03/2017
371/CĐ-TTg Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu 10/03/2017
636/KH-BCT Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 01/03/2017
210/QLTT-KSCLHH Về việc tăng cường, kiểm tra,xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 20/02/2017
1906/QLTT-TTĐN Về việc báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016 13/12/2016
4825/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thị trường thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường 09/12/2016
1820/QLTT-TTĐN Về việc cung cấp thông tin trên Website http:⁄⁄Chonghanggia.qltt.gov.vn 01/12/2016
1721/QLTT-TCXDLL Về việc triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng ngạch Kiểm soát viên thị trường 16/11/2016
148/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường 04/11/2016
1481/QĐ-QLTT Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 11/10/2016
1359/QLTT-TCXDLL Về việc học tập tấm gương đồng chí Nguyễn Kim Danh 22/09/2016
1257/QLTT-TCXDLL Về việc thực hiện Thông tư số 18⁄2016⁄TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương 01/09/2016
18/2016/TT-BCT Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường 31/08/2016
590/QLTT-TTĐN Về việc mạo danh Cục Quản lý thị trường bán ấn phẩm. 19/05/2016
20/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11/05/2016
03/2016/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19⁄2016⁄NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10/05/2016
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm 09/05/2016
19/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06/05/2016
19/2016/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 22/03/2016
02/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp 09/03/2016
11/2016/UBTVQH13 Pháp lệnh Quản lý thị trường 08/03/2016
214/QLTT-CHG Về việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về bán hàng đa cấp 03/03/2016
01/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 07/01/2016
124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124⁄2015⁄NĐ-CP ngày 19⁄11⁄2015 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15⁄11⁄2013 của Chính phủ 19/11/2015
1131/QLTT-TH Về việc mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả 15/07/2015
185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013
99/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 29/08/2013
97/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 27/08/2013
5299/QĐ-BCT Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 907⁄QĐ-BCT ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 30/07/2013
81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013
09/2013/TT-BCT Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trườ 02/05/2013
08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 10/01/2013
907/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. 06/01/2013
26/2012/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 12/12/2012
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012
24/2009/TT-BCT Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường. 24/08/2009
27/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10⁄CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường 13/03/2008
103/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 22/09/2006
50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 12/12/2005
10/CP Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường 23/01/1995