Tổng Cục Quản lý thị trường

Tên đơn vị: Tổng Cục Quản lý thị trường
Trang tin điện tử: http://qltt.gov.vn
Điện thoại: 04 38255868-38255834
Fax: 024 39342726
Hộp thư: qltt@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
Trịnh Văn Ngọc

Chức vụ: Cục trưởng

Điện thoại: 04 39343859

Hộp thư: ngoctv@moit.gov.vn

+ Xem thêm

Trần Hùng

Chức vụ:  Phó Cục trưởng

Điện thoại:  024.38255868

Hộp thư:  tranhung389@gmail.com

+ Xem thêm

Nguyễn Trọng Tín

Chức vụ:  Phó Cục trưởng

Điện thoại:  04 39387161

Hộp thư:  tinnt@moit.gov.vn

+ Xem thêm

Chu Thị Thu Hương

Chức vụ:  Phó Cục trưởng

Điện thoại:  04 38255868

Hộp thư:  huongct@moit.gov.vn

+ Xem thêm

Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:  Phó Cục trưởng

Điện thoại:  04 38255868

Hộp thư:  binhngth@moit.gov.vn

+ Xem thêm