Tổng Cục Quản lý thị trường

Tên đơn vị: Tổng Cục Quản lý thị trường
Trang tin điện tử: http://qltt.gov.vn
Điện thoại: 024 38255868
Fax: 024 39342726
Hộp thư: qltt@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 91 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội
Trần Hữu Linh

Chức vụ: Tổng cục trưởng

Điện thoại: 024 38255868

Hộp thư: qltt@moit.gov.vn

+ Xem thêm