Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 8404/BCT-TCCB
Tên văn bản: Vv tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch KSVTT lên ngạch KSVCTT theo chỉ tiêu 2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 12/09/2017
Tệp đính kèm