Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 13/CT-BCT
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 04/10/2017
Tệp đính kèm