Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 1481/QLTT-TCXDLL
Tên văn bản: VV thực hiện đăng ký học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch kiểm soát viên chính thị trường
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 19/10/2017
Tệp đính kèm