Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 9597/BCT-QLTT
Tên văn bản: V⁄v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 16/10/2017
Tệp đính kèm