Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 1563/QLTT-TCXDLL
Tên văn bản: Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng QLTT ngạch KSV chính TT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 03/11/2017
Tệp đính kèm