Văn bản điều hành

Số hiệu : 11716/BCT-HĐTKSVCTT
Tên văn bản: Về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký:
Ngày ban hành: 12/12/2017
Tệp đính kèm