Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 1952/QĐ-QLTT
Tên văn bản: Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: CT Trịnh Văn Ngọc
Ngày ban hành: 19/12/2017
Tệp đính kèm