Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 15/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/02/2018
Tệp đính kèm