Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 172/QLTT-PC
Tên văn bản: V⁄v góp ý dự thảo Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 02/02/2018
Tệp đính kèm