Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 267/QLTT-TCXDLL
Tên văn bản: VV xin ý kiến về Dự thảo Thông tư thẻ KTTT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 01/03/2018
Tệp đính kèm