Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : 282/QLTT-CHG
Tên văn bản: VV triển khai thực hiện quyết định số 334⁄QĐ-BCT ngày 24⁄1⁄2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Trần Hùng
Ngày ban hành: 06/03/2018
Tệp đính kèm