Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 08/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/05/2018
Tệp đính kèm