Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : PHỤ LỤC TT 08/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Phụ lục Thông tư số 08⁄2018⁄TT-BCT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/05/2018
Tệp đính kèm