Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 09/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức Quản lý thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 23/05/2018
Tệp đính kèm