Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu : QLTT-CHG
Tên văn bản: VV triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19⁄6⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương
Người ký: PCT Trần Hùng
Ngày ban hành: 05/07/2018
Tệp đính kèm