Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 33/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/10/2018
Tệp đính kèm