Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 18/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng - Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 31/08/2016
Tệp đính kèm