Văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu : 148/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: TTg - Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/11/2016
Tệp đính kèm