Tin Hoạt động

Cục Quản lý thị trường và Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc kí kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 29/05/2018

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Cục Quản lý thị trường (QLTT) - Bộ Công Thương và Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) – Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc đã kí kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Seoul, Hàn Quốc. Tham dự lễ ký kết có đại diện Cục Quản lý thị trường và Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO).

                 Lãnh đạo  Cục Quản lý thị trường và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ

Tại Kỳ họp lần thứ 8 UBHH Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác Điện hạt nhân, Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại và Kỳ họp lần thứ hai UBHH thực thi Hiệp định VKFTA từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc đã thống nhất triển khai việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý thị trường Việt Nam và Cục Quản lý thị trường Hàn Quốc.

Theo đó, ngày 29 tháng 5 năm 2018, tại Seoul, Hàn Quốc, Bà Chu Thị Thu Hương -  Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Ông Kim Tae Man -  Phó Chủ tịch Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bản ghi nhớ nhằm thiết lập nền tảng thiết yếu để 02 Bên thảo luận và hợp tác sâu rộng hơn trong công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo phù hợp với pháp luật quốc gia và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của các Bên. Cụ thể, 02 Bên tăng cường:

- Trao đổi thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí; kinh nghiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các số liệu thống kê liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các Bên;

- Xây dựng năng lực thực thi;

- Tuyên truyền và phổ biến thông tin về quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và chủ thể quyền;

- Thiết lập và duy trì Diễn đàn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để giải quyết thường xuyên các vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

- Chỉ định đầu mối liên lạc về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo thông tin liên lạc hiệu quả giữa các Bên.

Việc ký kết này đánh dấu một bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa 2 Bên. Sau khi ký kết, 02 Bên sẽ cùng nhau xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu của Bản ghi nhớ. Cục Quản lý thị trường tin tưởng rằng với việc thực hiện Bản ghi nhớ và nỗ lực của 02 Bên, năng lực thực thi của lực lượng Quản lý thị trường sẽ được nâng cao, việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp và 2 quốc gia sẽ hiệu quả hơn, thúc đẩy giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.