Tin Chính sách

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường

Ngày đăng: 29/03/2017

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 4139⁄QĐ-BCT ngày 17⁄10⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường, Tổ soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo 4 Thông tư

Chi cục Quản lý thị trường tải Dự thảo thông tư tại đây và đóng góp ý kiến.