Tin Chính sách

Góp ý Dự thảo 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP

Ngày đăng: 12/04/2018

Góp ý dự thảo 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Cục Quản lý thị trường gửi dự thảo Nghị định để các Chi cục Quản lý thị trường tham gia, đóng góp ý kiến.

Tải Dự thảo Nghị định tại đây 

Tải Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ tại đây