Tin Chính sách

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 08/05/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

......Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương xin gửi dự thảo Nghị định nói trên để Quý cơ quan, tổ chức nghiên cứu, góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định. Dự thảo gửi xin ý kiến gồm hai dự thảo, cụ thể: một dự thảo Nghị định sửa đổi trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và một dự thảo Nghị định sửa đổi bao gồm toàn bộ phần Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí được xây dựng trên cơ sở dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP mà Bộ Công Thương đang trình Chính phủ.

......

...... Hiện nay, dự thảo 2 Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương (http://www.legal.moit.gov.vn) và website của Cục Quản lý thị trường (http://www.qltt.gov.vn). Đề nghị Quý cơ quan, tổ chức truy cập vào các website nói trên để tải dự thảo Nghị định.

......

......Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương (91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) và qua địa chỉ email: chiennt@moit.gov.vn trước ngày 04 tháng 6 năm 2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

......

- Download Dự thảo 2 sửa đổi NĐ 67 tại đây: Tải Dự thảo;

......

- Download Dự thảo 2 sửa đổi NĐ 67 tại đây : Tải Dự thảo;

......

- Download Dự thảo thay thế NĐ 19.2016 tại đây: Tải Dự thảo;