Tin khác

Về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016

Ngày đăng: 14/12/2017

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương có văn bản số 11716⁄BCT-HĐTKSVCTT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Quản lý thị trường về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương có văn bản số 11716/BCT-HĐTKSVCTT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Quản lý thị trường về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch KSVTT theo chỉ tiêu năm 2016.

Toàn văn văn bản tại đây:

http://www.qltt.gov.vn/default.aspx?page=legal&do=detail&id=113