Tin Chính sách

{lang_no}

Thông tư 35⁄2018⁄TT-BCT ngày 12⁄10⁄2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Ngày đăng: 24/10/2018

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 08/05/2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về Thẻ KTTT

Ngày đăng: 01/03/2018

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thi hành Pháp lênh QLTT về Thẻ kiểm tra thị trường

Góp ý đối với Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Ngày đăng: 05/02/2018

Thực hiện Quyết định số 4867⁄QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Cục Quản lý thị trường được giao chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành ...

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức Quản lý thị trường

Ngày đăng: 08/08/2017

Để phục vụ công tác xây dựng chế độ chính sách cho lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức Quản lý thị trường ...

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngày đăng: 13/04/2017

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 531⁄QĐ-BCT ngày 24⁄02⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường, Tổ soạn thảo đã triển khai thực hiện các bước xây dựng Dự thảo Thông tư theo quy định.

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường

Ngày đăng: 05/04/2017

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 530⁄QĐ-BCT ngày 24⁄02⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường.

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường

Ngày đăng: 29/03/2017

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 4139⁄QĐ-BCT ngày 17⁄10⁄2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường, Tổ soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo 4 ...

Thông tư số 18⁄2016⁄TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định ...

Ngày đăng: 31/08/2016

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18⁄2016⁄TT-BCT quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2016

Ngày đăng: 06/06/2016

Bắt đầu từ tháng 6 tháng 2016, nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Quyết định số 1885⁄QĐ-BCT của Bộ Công Thương; Thông tư số 66⁄2016⁄TT-BTC của Bộ Tài Chính; Quyết định số 19⁄2016⁄QĐ-TTg và số 20⁄2016⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Họp báo công bố Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ngày đăng: 29/04/2016

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Pháp lệnh. Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố ...

Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Ngày đăng: 06/04/2016

Ngày 30⁄12⁄2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 52⁄2015⁄TT-BCT (Thông tư 52) quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016

Ngày đăng: 06/04/2016

Bắt đầu từ tháng 4⁄2016, nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ; Bổ sung một số mặt hàng vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực ...

Chỉ thị số 02⁄CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày đăng: 09/03/2016

Ngày 09 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02⁄CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phát hiện hơn 1,3 tấn da lợn hôi thối

Ngày đăng: 08/01/2016

Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 54V-9968 chạy tuyến Hải Phòng – thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh do ...